Ông Phan Ngọc Thọ và ông Nguyễn Tân cùng ngồi học với các em học sinh môn Giáo dục công dân để nắm được cách dạy cũng như cách truyền đạt của giáo viên về nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục đạo đức, lối sống thông qua bài giảng trên lớp đối với các em học sinh. “Thầy và trò cứ dạy và học bình thường như mọi ngày, như không có ai ngồi dự trong lớp”, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nói trước khi mở đầu tiết học đạo đức “Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc”.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ (góc trái) và Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Tân dự giờ tiết học đạo đức tại trường Tiểu học Vĩnh Ninh.

Sau tiết học, ông Phan Ngọc Thọ đánh giá cao về cách truyền đạt của thầy giáo đồng thời có những chia sẻ về truyền thống thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ: “Khi truyền đạt cho học sinh về truyền thống của người Việt Nam, giáo viên cần đưa ra những câu chuyện nhỏ mang tính thực tiễn. Ví dụ như tên trường là Trần Cao Vân thì phải biết ông là ai, có lịch sử như thế nào..”.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ công tác dạy và học cùng giáo viên, học sinh trường tiểu học Vĩnh Ninh.

Lắng nghe chia sẻ của cô giáo Trần Lan Phương, Hiệu trưởng trường THCS Trần Cao Vân về việc triển khai xây dựng mô hình “Trường học hạnh phúc”, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đánh giá cao những phương pháp mà nhà trường thực hiện, đồng thời cho rằng, học sinh tại trường đang có nền tảng tốt, tổ chức mô hình này là rất phù hợp. 

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ với các em học sinh lớp 9/7 trường THCS Trần Cao Vân về những truyền thống thống tốt đẹp của dân tộc.

Đến với tiết học đạo đức tại trường tiểu học Vĩnh Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã cùng thảo luận, chia sẻ với các em học sinh về nội dung tiết kiệm, chống lãng phí; đồng thời căn dặn các học sinh tiết kiệm phải bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất như giữ gìn sách vở, dụng cụ học tập hàng ngày.

Trao đổi với Ban Giám hiệu các trường, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định, giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ được xác định là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, mang tính chiến lược trong phát triển giáo dục nói riêng và phát triển đất nước nói chung. 

Giáo dục đạo đức, lối sống không chỉ bồi dưỡng nhận thức về các chuẩn mực xã hội mà còn góp phần định hình, phát huy những phẩm chất cần thiết của nhân cách con người. Vì thế, lãnh đạo tỉnh giao trách nhiệm cho ngành giáo dục tỉnh sớm tiến hành rà soát, đánh giá nghiêm túc, đề ra nhiệm vụ, giải pháp về giáo dục đạo đức, lối sống hiệu quả, phù hợp cho học sinh.

Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế chứng kiến các em học sinh trường Tiểu học Vĩnh Ninh trao đổi nội dung tiết kiệm của bài học đạo đức.

Theo ông Phan Ngọc Thọ, hiện Thừa Thiên Huế đang hướng đến xây dựng trường học kiểu mẫu trên nền tảng các mô hình trường học hạnh phúc, trường học thông minh và trường hoc xanh. Và mỗi cấp học phải có một trường học kiểu mẫu để nhân rộng mô hình trên địa bàn.


Anh Khoa