Theo đó, hệ thống có 10 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 áp dụng cho 10 thủ tục hành chính, trong đó có 4 thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô, 2 thủ tục cấp biển hiệu và 4 thủ tục cấp phù hiệu.

Hệ thống được xây dựng theo mô hình tập trung, thống nhất về nền tảng phát triển, các ứng dụng dùng chung và các công cụ tương tác với người dân, doanh nghiệp trên môi trường mạng.

Hệ thống bảo đảm toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, thông báo tình trạng thực hiện thủ tục hành chính và trả kết quả được thực hiện trên mạng; cung cấp công cụ xác nhận thông tin giữa các Sở Giao thông vận tải; tích hợp số liệu xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Thanh tra giao thông và Cảnh sát giao thông; tích hợp dữ liệu về giám sát hành trình, dữ liệu về đăng kiểm phương tiện giao thông.

Được biết, hệ thống được triển khai thí điểm tại 5 Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, sau đó mở rộng triển khai tại tất cả các Sở Giao thông Vận tải từ ngày 1-1-2017.

Hải Châu