Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy ông Phạm Văn Sáng trong thời gian giữ cương vị Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai đã vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng và phẩm chất đạo đức, lối sống, nêu gương, những điều đảng viên không được làm; vi phạm các quy định về công tác cán bộ; cố ý làm trái, vi phạm nghiêm trọng pháp luật của Nhà nước trong đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công và đầu tư, xây dựng cơ bản gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước. 

Những vi phạm của ông Sáng là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, của ngành, địa phương và cá nhân người này, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng. Theo đó, Ban Bí thư quyết định  Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phạm Văn Sáng.

Trước đó qua xác minh UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai xác định ông Phạm Văn Sáng trong thời điểm là Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học - công nghệ đã lãnh đạo, điều hành công tác thẩm định, xét duyệt, triển khai, thực hiện 3 dự án sai quy định pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước. 3 dự án, gồm dự án Xây dựng trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, thực nghiệm và chuyển giao các loại giống rau, quả ứng dụng công nghệ cao; Nhân rộng mô hình sản xuất rau, quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP và dự án Nhà màng nông nghiệp. 

Bên cạnh đó Ông  Phạm Văn Sáng đã vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước trong việc tổ chức đánh giá quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ (1 trường hợp); lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư, quản lý và sử dụng trang thiết bị máy móc, tài sản nhà nước; quản lý, sử dụng đất trụ sở tại TP.Hồ Chí Minh; tùy tiện ký một số quyết định thành lập đoàn kiểm tra; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.


Ngọc Sơn