Từ Hiệp định về hợp tác phòng, chống ma túy năm 1998 và các hội nghị cấp Bộ trưởng song phương giữa ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam về phòng, chống ma túy, đến năm 2001, cơ chế Hội nghị cấp Bộ trưởng ba bên, gắn với hội nghị song phương đã ra đời, khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng và đã đóng góp thiết thực vào việc tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa ba nước trong lĩnh vực rất khó khăn, phức tạp này.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham dự Hội nghị.

Trong suốt 15 năm qua, diễn đàn quan trọng này đã đưa ra nhiều sáng kiến và giải pháp hiệu quả. Nhiều hoạt động trợ giúp tập huấn, đào tạo; trao đổi thông tin, kinh nghiệm; phối hợp đấu tranh chống tội phạm ma tuý từ cấp trung ương đến địa phương đã được triển khai thực hiện mang lại kết quả tích cực. 

Mỗi năm, có hàng trăm vụ mua bán, vận chuyển ma túy lớn được ngăn chặn. Năng lực thực thi pháp luật cho lực lượng phòng, chống ma túy được tăng cường. Nguy cơ tái trồng cây thuốc phiện khu vực biên giới từng bước được đẩy lùi. Nhiều mô hình tốt, cách làm hay trong phòng, chống ma túy, trong công tác cai nghiện được chia sẻ, nhân rộng. Thông qua đó đã góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở mỗi nước, trong khu vực; xây dựng địa bàn biên giới hòa bình, hữu nghị và góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết hợp tác toàn diện và láng giềng hữu nghị giữa ba nước.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị lần này, các nước sẽ thống nhất đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các Hiệp định, thỏa thuận hợp tác về phòng, chống ma túy 2014 – 2015 và phương hướng hợp tác trong thời gian tới; đồng thời trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy của mỗi nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Việt Nam thay mặt Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cùng toàn thể các vị khách quý tham dự Hội nghị. Phó Thủ tướng cho rằng, Hội nghị lần thứ 15 diễn ra trong bối cảnh quốc tế và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp về tình hình ma túy. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Trước tình hình đó, hơn lúc nào hết ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa, huy động nguồn lực trong nước, sự hợp tác của các nước, các tổ chức khu vực, quốc tế, các diễn đàn đa phương về phòng, chống ma túy. Sự gắn kết giữa ba nước sẽ tạo thêm sức mạnh và là yếu tố quan trọng đảm bảo sự thành công trong công tác phòng, chống ma túy của mỗi nước. 

“Tôi tin tưởng rằng Hội nghị này sẽ đưa ra những giải pháp hiệu quả để công tác phòng, chống ma túy ở mỗi nước có bước tiến mạnh mẽ, rõ rệt trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn, thách thức. Đồng thời thông qua Hội nghị này, một lần nữa ba nước chúng ta cùng khẳng định nỗ lực thực hiện tầm nhìn và mục tiêu của một Cộng đồng ASEAN không ma túy sau năm 2015: không khoan nhượng với ma túy, không chấp nhận xu hướng hợp pháp hóa sử dụng ma túy" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Nguyễn Khoa