Tại buổi họp báo Chính phủ chiều 3-2, phóng viên cũng đã đặt câu hỏi đối với Người phát ngôn của Chính phủ về kết luận thanh tra việc bổ nhiệm lãnh đạo ở Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TBXH) Hải Dương. 

“Bộ Nội vụ có kết luận rằng những việc làm của Sở này là phù hợp với quy định, các cán bộ được bộ nhiệm làm lãnh đạo đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Điều này khiến dư luận xã hội không khỏi băn khoăn, có đại biểu đã có ý kiến đề nghị xem xét lại kết luận này. Xin được hỏi Chính phủ có ý kiến thế nào về kết luận này?”

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tại buổi họp báo

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng có giao cho Bộ Nội vụ tiến hành thanh tra việc đề bạt, bổ nhiệm công chức tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương. 

“Chúng ta cũng biết, chính việc này do báo chí phát hiện ra, một sở có 46 cán bộ thì đã đề bạt từ phó phòng trở lên 44 cán bộ, như vậy chỉ còn có 2 nhân viên thôi”.

Sau khi thanh tra, kiểm tra, Bộ Nội vụ có báo cáo với Thủ tướng xem xét vấn đề điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm số cán bộ đó; Tỉnh ủy và UBND tỉnh Hải Dương cũng đã có chỉ đạo Sở LĐ,TBXH Hải Dương. “Trong số 44 cán bộ, đã có 7 cán bộ xin rút bổ nhiệm chức vụ phó phòng. Trong quá trình bổ nhiệm cán bộ có những sai sót, có những trường hợp chưa đủ điều kiện cán bộ, công chức hành chính nhưng vẫn bổ nhiệm. Vấn đề về tiêu chuẩn như báo chí nêu là hoàn toàn đúng” - Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nêu rõ, tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là yêu cầu công khai kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ với báo chí và người dân, đồng thời chỉ đạo rút kinh nghiệm chung, tăng cường công tác quản lý cán bộ, nhất là vấn đề quy hoạch, bổ nhiệm, sử dụng và ngay cả vấn đề tuyển dụng...

Quỳnh Vinh