Ông Nguyễn Bích Lâm Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, Dự án do AICS tài trợ với tổng số tiền trị giá 648.714 Euro, thời gian thực hiện trong 36 tháng và bắt đầu tư ngày 26-4-2018. Theo đó, cơ quan Thống kê Italia (Istat) thực hiện. 

Theo ông Lâm, mục tiêu tổng thể của Dự án góp phần nâng cao năng lực của Hệ thống Thống kê Việt Nam nhằm cải thiện cơ cơ thông tin thống kê phục vụ quá trình phát triển của quốc gia. 

Ngoài ra, hỗ trợ kỹ thuật cho TCTK để tăng cường năng lực hệ thống trong biên soạn, sản xuất và phổ biến thông tin cập nhật và đáng tin cậy thuộc các lĩnh vực thống kê quan trọng ở cấp quốc gia cũng như cộng đồng quốc tế, gồm: Năng lượng, môi trường và biến đổi khí hậu.

Ông Nguyễn Bích Lâm và Ngài Antonio Alessandro, Đại sứ Italia tại Việt Nam 

Ngài Antonio Alessandro, Đại sứ Italia tại Việt Nam cho biết, Chính phủ Italia tài trợ cho Việt Nam thông qua sự hỗ trợ của AICS và thực hiện của Istat đối với ngành Thống kê Việt Nam. 

Theo Đại sứ, năng lượng và môi trường là hai lĩnh vực “nóng” ở Việt Nam. Dự án của Thống kê phù hợp với hợp tác song phương và đa phương với Việt Nam trong việc cải thiện năng lượng tái tạo. Sự tin cậy của số liệu thống kê sẽ giúp cho các nhà hoạch định chính sách có được những định hướng đúng đắn trong tương lai. Thời gian qua, Tổng cục Thống kê đã phối hợp chặt chẽ với các nhà tài trợ trong việc thực hiện, thu thập các số liệu về năng lượng, môi trường.

Tổng cục Thống kê đã giới thiệu trang thông tin điện tử mới

Trong lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu, Dự án đã hỗ trợ xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê môi trường, môi trường đô thị và đo lường các sự kiện cực đoan và thảm hoạ. Phổ biến thông tin: Hỗ trợ kỹ thuật để xây dựng trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê; hỗ trợ thiết kế Trung tâm dữ liệu đầu vào mới và tăng cường an ninh công nghệ thông tin và truyền thông. 

Hiện tại tiến độ thực hiện Dự án đạt được 51%, được đánh giá là rất phù hợp và đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tại cuộc công bố kết quả, Tổng cục Thống kê đã giới thiệu trang thông tin điện tử mới. Theo đó, trang thông tin sẽ phổ biến kịp thời, đầy đủ, rộng rãi, công khai, minh bạch thông tin thống kê đã được công bố. 


Lưu Hiệp