Đó là thông tin được đại diện Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết tại buổi họp báo định kỳ, giới thiệu về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng Quý 3 năm 2017.

Đại tá Nguyễn Văn Đức, Phó cục trưởng Cục tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, chủ trì buổi họp báo. 

Tại buổi Họp báo, Bộ Quốc phòng đã giới thiệu những kết quả nổi bật trong việc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng Hải quân; thực hiện công tác dân vận, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và kết quả triển khai các hoạt động tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc...  

9 tháng đầu năm 2017, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ; quán triệt, triển khai thực hiện chặt chẽ, toàn diện, quyết liệt các chương trình, kế hoạch với quyết tâm cao; toàn quân đã tập trung đột phá vào những nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. 

Đại tá Nguyễn Văn Đức, Phó cục trưởng Cục tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, chủ trì buổi họp báo

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ; tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an thực hiện có hiệu quả nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12-7-2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.

Kết quả nổi bật là việc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng Hải quân. Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa và bảo vệ lợi ích quốc gia trên biển, Quân chủng Hải quân đã phối hợp với các lực lượng khác quản lý, giữ gìn an ninh biển theo đúng pháp luật Việt Nam, luật pháp và Công ước quốc tế về biển. 

Trong 3 năm qua, Bộ Quốc phòng đã cử 19 lượt cá nhân đi làm nhiệm vụ giữ gìn hòa bình tại các Phái bộ Liên Hợp quốc ở Cộng hòa Trung Phi và Nam Xu Đăng. Đóng góp của Việt Nam cho hoạt động giữ gìn của Liên Hợp quốc được dư luận trong cả nước ủng hộ, Liên Hợp quốc và các nước trên thế giới ghi nhận với những đánh giá tích cực. 

Đặc biệt, trong 9 tháng qua, Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện thực hành trên bộ, trang bị Bệnh viện Dã chiến cấp 2, số 1 để tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc tại Phái bộ Nam Xu Đăng.

Tại cuộc họp báo, Bộ Quốc phòng đã đưa ra một số chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong thời gian tới. Trong đó đáng chú ý là việc tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho việc triển khai nữ sĩ quan đầu tiên của Việt Nam tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc Nam Xu Đăng; xây dựng Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam có quy mô, tầm cỡ khu vực và quốc tế, có đủ năng lực huấn luyện và cấp chứng chỉ quốc tế về gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc và tham gia các hoạt động hợp tác về hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa trong khu vực và trên thế giới.

Xuân Mai