Dự án nhằm hình thành thành phố TTTM đầu tiên tại Việt Nam; trong đó, sẽ chú trọng phát triển ngành công nghệ thông tin, công nghệ thực tế ảo và ngành công nghiệp điện ảnh; kết nối các nguồn tài nguyên lịch sử được bảo tồn ở Huế và ngành công nghiệp du lịch địa phương. 

Ngoài ra, dự án sẽ góp phần đẩy mạnh kinh tế, tạo cơ hội việc làm cho người lao động và phát triển đô thị bền vững thông qua ứng dụng công nghiệp kỹ thuật số thông minh.

Anh Khoa