Theo Báo cáo Nghiên cứu khả thi Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia đã được Bộ Công Thương phê duyệt cho biết, hơn 10.838 tỷ đồng là tổng mức đầu tư để đưa điện về vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hải đảo từ nay đến năm 2020, cho 19 tỉnh, thành phố trên cả nước, bao gồm cả 2 dự án cấp điện cho huyện đảo Bạch Long Vỹ thuộc thành phố Hải Phòng và các xã đảo thuộc tỉnh Kiên Giang.

Trong số đó, có 85% từ ngân sách Trung ương - cấp trực tiếp hoặc cấp từ nguồn ODA, vốn ưu đãi khác- và 15% do chủ đầu tư thu xếp phù hợp với kế hoạch cấp vốn từ ngân sách Trung ương.

Theo đó, mục tiêu là đến năm 2020, hầu hết hộ dân nông thôn trong cả nước sẽ được sử dụng điện.

Hải Châu