Tham dự hội nghị còn có các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; đại diện lãnh đạo các Ban của Đảng, Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng, đại diện Thường trực, Ủy ban Kiểm tra các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng nêu rõ, nhiệm vụ của hội nghị là kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng năm 2016, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đồng thời bàn biện pháp khắc phục, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2017. 

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị các đại biểu phát huy trí tuệ, dân chủ thẳng thắn trao đổi, tập trung đánh giá chính xác, khách quan, đúng mức kết quả, thành tựu công tác kiểm tra của Đảng trong năm qua, nhất là những mô hình, cách làm mới; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, vướng mắc; dự báo những nhân tố, vấn đề tác động đến quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; xác định nhiệm vụ, đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, trọng tâm là thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Hội nghị tập trung trao đổi biện pháp tăng cường giám sát, nắm tình hình tổ chức Đảng và đảng viên, nhất là những nơi có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, những vấn đề phức tạp nảy sinh, những vấn đề bức xúc mà đảng viên, nhân dân phản ánh, tạo cơ sở và sự chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2017; từ thực tiễn và yêu cầu kiểm tra, giám sát thời gian tới, đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định của Đảng trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng nói riêng.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận, biểu dương kết quả hoạt động kiểm tra của Đảng nói chung, cũng như ngành Kiểm tra nói riêng, đóng góp quan trọng vào việc giữ gìn sự trong sạch của Đảng, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước (Báo CAND đăng Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư).

PV (Theo TTXVN)