Tham dự và chủ trì hội nghị có Thượng tướng Bùi Văn Nam, UVTƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban soạn thảo xây dựng Nghị định; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toản, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an, ông Trần Ngọc Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện lãnh đạo các cục, tổng cục, cơ quan chuyên môn của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam chủ trì hội nghị

Nghị định số 77/2010/NĐ-CP, ngày 12-7-2010 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 07/2012/TTLT-BCA-BQP, ngày 29-6-2012 của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quá trình hoàn thiện cơ sở pháp lý và cơ chế phối hợp giữa hai Bộ, tạo điều kiện cho lực lượng chức năng của hai Bộ trong quá trình phối hợp triển khai các nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng hiệu quả hơn…. 

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận,đóng góp vào dự thảo sửa đổi Nghị định 77/2010/NĐ-CP

Tuy nhiên, qua thực tiễn hoạt động phối hợp còn bọc lộ một số hạn chế, cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tính hình mới. Do đó, tháng 2-2017, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công an chủ trì, thống nhất với Bộ Quốc phòng tham mưu, đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 77/2010/NĐ-CP. 

Trên cơ sở đó, Ban soạn thảo xây dựng Nghị định đã được thành lập do Thứ trưởng Bùi Văn Nam làm trưởng ban, thành viên là lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Hai bộ đã tiến hành khảo sát, tổng kết việc thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP từ cấp cơ sở tới cấp bộ, rút ra những việc đã làm được, những tồn tại, bất cập, làm cơ sở cho việc sửa đổi, bổ sung.

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 77/2010/NĐ-CP sửa về hình thức đối với 10 Điều, sửa nội dung cơ bản đối với 6 Điều và bổ sung 3 Điều mới. Dự thảo gồm 4 chương, 25 Điều. Chương I là những quy định chung; Chương II quy định về nội dung phối hợp và trách nhiệm thực hiện; Chương III quy định về hình thức phối hợp và đảo bảo thực hiện, Chương IV là các điều khoản thi hành. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, đóng góp 13 ý kiến thiết thực cho dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 77/2010/NĐ-CP.

Toàn cảnh hội nghị

Theo Thứ trưởng Bùi Văn Nam, Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 77/2010/NĐ-CP sẽ khái quát, toàn diện hơn nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; xác định cơ chế phối hợp chặt chẽ hơn giữa lực lượng Công an và Quân đội từ cấp Bộ tới địa phương để đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới. 

Cũng theo Thứ trưởng Bùi Văn Nam, trong dự thảo Nghị định mới sửa đổi, bổ sung lần này có 16 lĩnh vực nhưng sẽ tập trung vào các lĩnh vực như trao đổi, đánh giá thông tin; tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương; phối hợp trong những phương án tác chiến và đảm bảo an ninh quốc gia…

Kim Ngân