Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Phát biểu chỉ đạo, quán triệt nội dung hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị gắn với nhiệm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội thứ 13 của Đảng. 

Hội nghị nhằm đánh giá đúng thực chất kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị; qua đó đề xuất các giải pháp khả thi, hiệu quả trong việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong thời gian tới, đặc biệt là gắn với hoạt động tuyên truyền trên phạm vi cả nước thành tựu 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo, quán triệt nội dung hội nghị.

Trình bày báo cáo sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai Chỉ thị 05 gắn với việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện hằng năm của cấp ủy; xác định nhiệm vụ trọng tâm, lựa chọn những vấn đề đột phá. 

Đồng thời, lựa chọn những vấn đề còn hạn chế liên quan tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, đạo đức công vụ, cải cách hành chính, tác phong, lề lối làm việc... để tập trung giải quyết; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân và quy định rõ lộ trình thực hiện. Do đó, đa số cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực trong ý thức, hành động; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, kỷ luật, kỷ cương; tận tụy với công việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn...

Tại hội nghị, đại diện các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực phía Nam đã tập trung thảo luận các vấn đề xung quanh việc thực hiện Chỉ thị 05, chia sẻ những kinh nghiệm xây dựng và thực hiện các mô hình điển hình, các cách làm sáng tạo trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05; đồngthời mạnh dạn đề xuất những giải pháp khắc phục hạn chế, khó khăn để đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị tại các địa phương thời gian tới đạt yêu cầu đề ra.

PV - CTV