Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên làm công tác giám định tư pháp của Công an, Sở TT&TT các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ TT&TT phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ TT&TT cho biết, Hội nghị lần này nhằm nâng cao kiến thức và tập huấn kỹ năng về giám định tư pháp cho các cán bộ công chức, giám định viên tư pháp, viên chức tham gia giám định tư pháp chuyên ngành thông tin và truyền thông.
Các đại biểu tham luận tại Hội nghị.

Đồng thời, hướng dẫn, giải đáp các quy định của pháp luật về giám định tư pháp và trao đổi kinh nghiệm trong công tác thực tế.


Trần Lĩnh