Tham gia hội nghị Hội đồng điều hành ALA lần này có gần 180 đại biểu đến từ 9 nước trong khối ASEAN cùng các đại biểu của các Bộ, Ban, ngành có liên quan và Hội Luật gia các tỉnh, thành phố.

Theo Ban tổ chức, mục đích của hội nghị lần này là thúc đẩy quan hệ, sự hợp tác gắn bó và sự hiểu biết lẫn nhau trong giới luật gia các nước ASEAN; thảo luận, tìm ra cách thức phù hợp thúc đẩy môi trường pháp lý thuận lợi cho cộng đồng ASEAN, góp phần bảo đảm một khuôn khổ pháp lý cho sự hợp tác trong khu vực ASEAN.

Quang cảnh hội nghị.
Thành lập vào năm 1979, ALA là một tổ chức của những người làm công tác luật trong khu vực. Hội luật gia Việt Nam chính thức tham gia ALA vào năm 2001 và được công nhận vào năm 2003. Từ khi thành lập đến nay, ALA đã có nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau trong giới luật gia của các nước Đông Nam Á
A.Huy