Theo kế hoạch đã được thống nhất, phiên họp đầu tiên của Hội đồng CPTPP sẽ được tổ chức vào ngày 19-1-2019 tại Tokyo, Nhật Bản. 

Trước đó, các Trưởng đoàn đàm phán CPTPP cũng sẽ có buổi thảo luận vào ngày 18-1-2019 để chuẩn bị nội dung cho phiên họp này. Đoàn Việt Nam dự phiên họp gồm đại diện các Bộ Công Thương, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp và Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế do Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh dẫn đầu.

 Đây là lần đầu tiên các Bộ trưởng CPTPP gặp nhau kể từ khi Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực vào ngày 30-12-2018. Các Bộ trưởng dự kiến sẽ thảo luận và thông qua một số nội dung quan trọng như phương hướng thực thi Hiệp định CPTPP, quy trình xem xét việc kết nạp thành viên mới cũng như thủ tục giải quyết các vụ tranh chấp giữa nhà đầu tư và Chính phủ v.v. 

Thủ tướng Nhật Bản Sin-dô A-bê dự kiến sẽ tới dự và có bài phát biểu khai mạc tại phiên họp. 

Việc các nước CPTPP nhanh chóng tổ chức cuộc họp Hội đồng CPTPP cho thấy quyết tâm rất cao của tất cả các nước trong việc sớm đưa Hiệp định CPTPP vào cuộc sống nhằm đem lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp trong khu vực.


Lưu Hiệp