Tham dự Hội nghị có các đại biểu là hội viên Hội Quân dân y Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Y tế qua các thời kỳ, đại biểu đến từ các ban, bộ, ngành ở trung ương và các địa phương; các tổ chức xã hội và hội nghề nghiệp..

Phát biểu tại sự kiện, thay mặt Ban vận động Hội Quân dân y Việt Nam, GS. Phạm Lê Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định, trong tình hình hiện nay kết hợp quân dân y vẫn giữ nguyên giá trị trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và bộ đội, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Hội Quân dân y Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 351/QĐ-BNV ngày 25/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Quân dân y Việt Nam. Hội có tôn chỉ, mục đích là tổ chức xã hội - nghề nghiệp không vụ lợi, tập hợp các tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kết hợp quân dân y, các cán bộ làm việc trong lĩnh vực y tế, các cá nhân ở Việt Nam quan tâm lĩnh vực kết hợp quân dân y nhằm mục đích đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ các hội viên trong việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm, trình độ chuyên môn kỹ thuật;

Hội Quân dân y Việt Nam được thành lập góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, công bằng, trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và lực lượng vũ trang.

Hội Quân dân y Việt Nam cũng thực hiện tốt nhiệm vụ để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, công bằng, trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và lực lượng vũ trang, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Chương trình hoạt động của Hội Quân dân y Việt Nam tập trung và các nội dung trọng tâm như tổ chức các hội nghị, hội thảo tham gia góp ý, phản biện các chính sách, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác kết hợp quân dân y bảo đảm y tế phục vụ quốc phòng, an ninh và chăm sóc sự khỏe nhân dân và lực lượng vũ trang trong tình hình mới;

Tham gia góp ý các nội dung trong chiến lược phát triển y tế gắn với bảo đảm cho quốc phòng an ninh; đánh giá hiệu quả, đề xuất các biện pháp triển khai các nội dung  xây dựng chiến lược phát triển y tế gắn với bảo đảm cho quốc phòng, an ninh;

Hội Quân dân y Việt Nam cũng triển khai các biện pháp dự phòng, chăm sóc sức khỏe, phát triển mô hình kết hợp quân dân y, tăng cường y tế cơ sở;

Tổ chức hội nghị, hội thảo về một số nội dung, biện pháp trong kế hoạch của Bộ Y tế  triển khai xây dựng tiềm lực y tế sẵn sàng ứng phó với thiên tai, thảm hoạ, dịch bệnh, các tình huống khẩn cấp;

Bên cạnh đó, Hội Quân dân y Viêt Nam còn tham gia công tác khám chữa bệnh; tuyên truyền chính sách pháp luật của nhà nước về bảo đảm nâng cao sức khỏe nhân dân, xây dựng nếp sống vệ sinh khoa học ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, biên giới, hải đảo…

Tr.Hằng