Dự Hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Chi, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Bộ Công an; đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2020, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có bước phát triển mới cả bề rộng lẫn chiều sâu, đi vào thực chất, đạt nhiều kết quả tích cực. Tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh cơ bản được đảm bảo, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để hình thành điểm nóng về ANTT, bảo vệ an toàn tuyệt đối ĐH Đảng các cấp, các mục tiêu công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng.

UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho 6 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT.

Thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, trong năm 2020 toàn tỉnh đã điều tra, khám phá 703/775 vụ phạm pháp hình sự, đạt hơn 90%, án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng khám phá đạt gần 98%. Đặc biệt là tội phạm về TTXH giảm 5,21%, TNGT giảm cả 3 tiêu chí. Phong trào toàn dân BVANTQ tiếp tục phát huy hiệu quả, thiết thực, là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT....Qua đó, công tác phòng ngừa, đấu tranh với một số loại tội phạm, nhất là tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, hoạt động tội phạm ma tuý đã được kiềm chế.

Bộ Công an tặng Bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT.

Năm 2021, Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Đảng, Ban Bí thư, Chính phủ, Bộ Công an về đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn “an toàn về ANTT"; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác dân vận; củng cố, kiện toàn lực lượng nòng cốt ở cơ sở; nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nhân rộng và duy trì hiệu quả các mô hình quần chúng tự quản về ANTT; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…

Nhân dịp này, Bộ Công an đã tặng kỷ niệm chương BVANTQ cho 5 đồng chí, Bộ Công an cũng tặng bằng khen cho 10 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT. UBND tỉnh đã cờ thi đua cho 6 tập thể, tặng bằng khen cho 5 đơn vị xếp thứ nhì, 3 đơn vị xếp thứ 3.

Nguyễn Hùng