Trong những ngày cuối tháng 8 vừa qua, nhân dân các tỉnh miền Bắc liên tiếp bị ảnh hưởng của bão số 2, số 3 và hoàn lưu của các cơn bão đã gây mưa to, lũ quét, lũ lụt ở các tỉnh, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Để kịp thời ủng hộ đồng bào các địa phương bị thiên tai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh mở đợt vận động và tiếp nhận các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiên tai khắc phục hậu quả bão, lũ gây ra.

Tính từ ngày phát động (ngày 30-8 đến 7-10-2016), tổng số tiền toàn thành phố tiếp nhận là 9.925.295.201 đồng và đã hỗ trợ các tỉnh với số tiền 12 tỷ đồng (tạm ứng từ ngân sách thành phố).

Hải Âu