Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung Ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Nét mới của phong trào thi đua "Dân vận khéo", xây dựng "Đơn vị dân vận tốt" 5 năm qua là các cơ quan, đơn vị trong toàn quân luôn bám sát địa bàn, lựa chọn nội dung, hình thức, mô hình hoạt động phù hợp, hiệu quả. 

Quân đội phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng; huy động nguồn lực tham gia giải quyết những vấn đề kinh tế, xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh trên các địa bàn chiến lược.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch tặng Bằng khen cho các tập thể điển hình.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Thực hiện lời dạy của Bác “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp, Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong Quân đội đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên mọi lĩnh vực gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động “Quân đội chung sức xây dựng Nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, các Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, “Nâng bước em tới trường”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới”, “Con nuôi Đồn Biên Phòng”, “Tết quân dân”. Nhiều nội dung, biện pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả góp phần tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh đẩy lùi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; góp phần tạo sự đồng thuận, động viên Nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Ðảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy tốt vai trò của Quân đội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Quân đội với Nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với Nhân dân các nước.

Với kết quả toàn diện, thực chất, sức lan tỏa sâu rộng, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, công tác dân vận của Quân đội đã góp phần thiết thực cho cuộc sống của người dân, nhất là người có công, người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên cương, hải đảo, đồng bào các dân tộc thiểu số, người dân gặp khó khăn trong cuộc sống. Hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” luôn là hình ảnh gần gũi, tin cậy, đi đầu, sát cánh cùng Nhân dân vượt qua khó khăn,  vươn lên trong cuộc sống, điều rất ấm áp đó là những tên gọi “Người thầy thuốc mang quân hàm xanh”, “Người thầy giáo mang quân hàm xanh” là tên gọi thân thương mà Nhân dân đã dành riêng cho Quân đội. Công tác dân vận, phong trào “Dân vận khéo” trong Quân đội còn góp phần rèn luyện, trau dồi bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, phát triển toàn diện nhân cách người quân nhân cách mạng, phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, làm tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt”, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, đẩy mạnh Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” toàn diện theo tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của Quân đội. Phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; xây dựng phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm 

Nâng cao nhận thức và đổi mới công tác dân vận đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, quan tâm phát huy quyền làm chủ, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, cuộc sống của Nhân dân, tạo động lực để động viên Nhân dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, khả năng đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân. 

Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo”, lan tỏa sâu sắc hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Thi đua học tập những tấm gương hy sinh, quên mình vì nhân dân, vì độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, tạo thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn quân. 

Xuân Mai