Tại lễ phát động đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh; Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp hoạt động giữa Hải đoàn 128 Tân cảng Sài Gòn với Chi cục Thủy sản các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Nhân dịp này, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cũng đã hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại về người do cơn bão số 3 tại Thanh Hóa với số tiền là 200 triệu đồng; tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách của 3 tỉnh 180 triệu đồng; tặng 200 áo pháo, 30 tủ thuốc, 1 triệu lá cờ và tư vấn, cấp thuốc cho ngư dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa…

Hoa Mai