Theo ông Nguyễn Văn Cẩn, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam, Kế hoạch hành động Hải quan ASEM giai đoạn 2020 - 2021 sẽ bao gồm các lĩnh vực như: quá cảnh, quản lý hải quan tại các cảng biển trung chuyển, cơ chế một cửa trong bối cảnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ chuỗi khối (blockchain), kiểm soát hải quan hiệu quả sử dụng công nghệ mới nổi, thực hiện chiến dịch kiểm soát hải quan đối với các hàng hóa nguy hiểm và rác thải, thương mại điện tử qua biên giới, ngăn chặn vận chuyển trái phép ma túy qua đường chuyển phát nhanh, kết nối ASEM thông qua cơ chế chia sẻ và trao đổi thông tin…

Trong đó, Hải quan Việt Nam đề xuất 2 sáng kiến về “Hải quan xanh” nhằm ngăn chặn vận chuyển trái phép rác thải, phế liệu và chương trình tăng cường cơ chế đối thoại Hải quan ASEM. 

Ngoài ra, Hải quan Việt Nam cũng sẽ tham gia làm điều phối đối với một số đề xuất của các thành viên của cả hai khu vực Á - Âu về quản lý hải quan đối với hàng hóa chuyển tải và ngăn chặn việc vận chuyển ma túy gửi qua bưu kiện chuyển phát nhanh.

Trong chiều ngày 10-10, các Tổng cục trưởng Hải quan ASEM đã thông qua Kế hoạch hành động hải quan ASEM giai đoạn 2020 - 2021 với các chương trình hoạt động cụ thể và “Tuyên bố Hạ Long” thể hiện cam kết của các cơ quan Hải quan ASEM đối với các mục tiêu và ưu tiên hợp tác hải quan ASEM trong thời gian tới. 

Theo đánh giá của các Tổng cục trưởng, việc chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất và nâng cao hợp tác hải quan đóng vai trò quyết định tới việc nâng cao năng lực của các cơ quan Hải quan. Đồng thời, ghi nhận vai trò của kiểm soát hải quan trong việc bảo vệ xã hội và môi trường. Do vậy, cần thiết phải hướng tới kết quả hoạt động cụ thể và bền vững. Các Cơ quan Hải quan cần thực hiện các biện pháp thích hợp để thúc đẩy việc trung chuyển thương mại hợp pháp trong khi đảm bảo được an ninh chuỗi cung ứng, và bảo vệ các lợi ích tài chính.

Các Tổng cục trưởng/Cao uỷ Hải quan các quốc gia thành viên ASEM sẽ nỗ lực để thực hiện các hoạt động đã thống nhất và thúc đẩy tầm nhìn của các hoạt động này, tin tưởng rằng các hoạt đông này sẽ mang lại những sáng kiến và kết quả thành công và thống nhất sẽ đánh giá những kết quả đạt được trong kỳ Hội nghị tiếp theo.

Theo đó, các Tổng cục trưởng hải quan đồng ý tập trung vào những hoạt động sau cho 2 năm tiếp theo 2020-2021.

 Cụ thể, tạo thuận lợi thương mại và an ninh chuỗi cung ứng: Quản lý và kiểm soát hải quan tại các điểm trung chuyển hàng hoá; Kết nối-Trung chuyển (Mở rộng hoạt động đang diễn ra); Quản lý biên giới hiệu quả qua việc sử dụng các công nghệ mới nổi; Cơ chế Một cửa cho thông quan nhanh, tự động hóa và quản lý rủi ro tích hợp  (Mở rộng hoạt động đang diễn ra); Bảo vệ xã hội và môi trường: Các chiến dịch phối hợp liên quan đến kiểm soát những chất nguy hiểm và việc vận chuyển rác thải; Thương mại điện tử xuyên biên giới- buôn lậu ma tuý qua bưu kiện chuyển phát nhanh. 

Trao đổi thông tin và Tầm nhìn: Nâng cao việc tổ chức các Cuộc đối thoại Hải quan ASEM và hợp tác kết nối giữa các cơ quan Hải quan ASEM. Đồng thời, thống nhất tiếp tục hợp tác với khu vực tư nhân, đặc biệt trong khuôn khổ Ngày Hải quan - Doanh nghiệp ASEM. 
Lưu Hiệp