Cùng tham dự Đại hội có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Phan Diễn, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Tô Huy Rứa, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các đơn vị quân đội, lãnh đạo các địa phương bạn và các vị đại biểu Quốc hội Hải Phòng về dự và động viên Đại hội.

Thủ tướng Chính phủ cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng.

Diễn văn khai mạc Đại hội do đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, Hải Phòng đã đạt được những thành tích toàn diện và vượt bậc, trên mọi lĩnh vực. Kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ, công tác xây dựng Đảng được tăng cường, quốc phòng an ninh được củng cố, Hải Phòng thực sự đã đạt được những dấu ấn mới trên con đường xây dựng và phát triển.

Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần này diễn ra trong bối cảnh mới, hạ tầng kinh tế - xã hội đã được tăng cường đáng kể, đây là kết quả của sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Đặc biệt là Nghị quyết số 45 ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển TP Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã mở ra một vận hội mới cho phát triển thành phố trong nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo…

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành trình bày Báo cáo Chính trị.

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, do đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng trình bày cũng nêu rõ, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố đề ra đều hoàn thành, trong đó 12/20 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức cả về thời gian và chất lượng tăng trưởng. 

Các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, du lịch, cảng biển, kết cấu hạ tầng giao thông đều có bước phát triển vượt bậc, diện mạo đô thị, diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại. Hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, sản xuất nông nghiệp từng bước được cơ cấu lại theo hướng sản xuất tập trung…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Phòng.

Theo Báo cáo Chính trị, mục tiêu đến năm 2025, TP Hải Phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại; là trọng điểm phát triển kinh tế biển, trung tâm du lịch quốc tế; hoàn thành xây dựng Trung tâm hành chính - chính trị thành phố tại Khu đô thị Bắc sông Cấm; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững; có tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo nền tảng vững chắc để trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á vào năm 2030. Để thực hiện được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, Báo cáo Chính trị cũng nêu rõ 5 phương hướng, 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó đặc biệt nhấn mạnh 3 giải pháp đột phá chủ yếu trong giai đoạn 2020-2025.

Tại phiên khai mạc Đại hội, thay mặt Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hồ Chí Minh cho các đồng chí lãnh đạo thành phố đại diện Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Phòng. Đây là phần thưởng cao quý, Đảng và Nhà nước tặng thưởng cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hải Phòng do đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Phát biểu chỉ đạo đại hổi, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những thành tích trên mọi lĩnh vực của thành phố đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời, Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế đáng lưu tâm nhất trên các lĩnh vực, những vấn đề mà Hải Phòng phải có trách nhiệm đề ra các giải pháp quyết liệt cần khắc phục trong thời gian tới. 

Thủ tướng nhấn mạnh và chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ thành phố Hải Phòng trong nhiệm kỳ tới để Đại hội hoàn thiện Nghị quyết, xây dựng đường lối phát triển thành phố Hải Phòng trong giai đoạn tới theo đúng những định hướng mà Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị đã xác định.

Thủ tướng Chính phủ chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu về dự Đại hội.

Theo đó, Thủ tướng đồng tình, thống nhất với các định hướng phát triển, nhiệm vụ, giải pháp và các đột phá chiến lược đã nêu. Để thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội và Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, Thủ tướng đề nghị TP Hải Phòng thực hiện một số giải pháp. Trong đó đáng chú ý là phải phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài, phát triển kinh tế biển, trở thành một thành phố cảng quốc tế hiện đại, có uy tín, thương mại cao, gắn với phát triển dịch vụ logistic, trên nền tảng số theo cách mạng 4.0, trở thành một địa phương mạnh về biển, giàu từ biển và cảng biển, phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ với trọng tâm là sự kết nối hiệu quả tam giác du lịch Đồ Sơn - Cát Bà - Hạ Long với các vùng trọng điểm kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. 

Tương lai, Hải Phòng sẽ trở thành một trung tâm du lịch nâng tầm quốc tế với dịch vụ đa dạng chất lượng cao, mua sắm, giải trí hấp dẫn du khách trên thế giới. Cùng với đó, Hải Phòng phấn đấu trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, khoa học công nghệ của vùng duyên hải Bắc bộ, là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, cửa chính ra biển của các địa phương phía Bắc.

Trong phát triển đô thị, Thủ tướng lưu ý cần chú trọng liên kết vùng, xây dựng Hải Phòng trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, thành phố đáng sống, xây dựng hệ thống công nghệ số, công nghiệp xanh của cách mạng 4.0. Đến năm 2030, phát triển Hải Phòng đạt các tiêu chí của đô thị loại đặc biệt, và sau năm 2030 hoàn thành các tiêu chí của đô thị hiện đại. Tầm nhìn đến năm 2045, Hải Phòng có trình độ phát triển cao trong nhóm thành phố hàng đầu châu Á. Hải Phòng sẽ trở thành thành phố đáng sống, thành phố văn minh, hiện đại. Hải Phòng cần dành nhiều nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường sống xanh, an toàn, an ninh, văn minh đô thị.

Thủ tướng nêu rõ, Bộ Chính trị tin tưởng Đảng bộ TP Hải Phòng tiếp tục đoàn kết cùng nhau tranh thủ những vận hội mới đang đến, với tư duy và tầm nhìn mới, kế thừa những thành tựu to lớn đã đạt được và phát huy truyền thống Trung dũng - Quyết thắng, đề cao phẩm chất nghĩa tình, năng động, sáng tạo, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, đưa Hải Phòng sớm trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, là thành phố gương mẫu của nước ta. Đồng thời mạnh mẽ tiến lên, xây dựng Hải Phòng trở thành một thành phố văn minh, phát triển bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á vào năm 2030, nâng tầm thành thành phố tiêu biểu của châu Á vào năm 2045.

V.Huy