Ngày 8-3, tại Hội nghị cung cấp thông tin báo chí, đại diện UBND TP Hải Phòng cho biết, ngày 15-9-2014, Bộ Công thương có văn bản đề nghị TP Hải Phòng xem xét, tạo điều kiện cho ông Vũ Đình Duy – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Hóa dầu và xơ sợi, để thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ.

Theo đó Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã họp, thống nhất bỏ phiếu 100% đồng ý tiếp nhận, bổ nhiệm ông Duy giữ chức Phó Giám đốc Sở Công thương Hải Phòng. Sau đó Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng đã có văn bản thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy về vấn đề này. Và UBND TP Hải Phòng đã có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Duy giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công thương…

Sở Nội vụ Hải Phòng chưa tham mưu cho UBND TP xin ý kiến Bộ Nội vụ về việc thống nhất tiếp nhận ông Vũ Đình Duy.

UBND TP Hải Phòng khẳng định việc tiếp nhận ông Duy là phù hợp về công tác cán bộ theo thầm quyền và được quy định tại các Quyết định số 67 và 68-QĐ/TW ngày 4-7-2018 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ về Quy chế bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử và các Quyết định khác của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ của Trung ương và Thành ủy.

Tuy nhiên, Sở Nội vụ Hải Phòng có khuyết điểm chưa tham mưu cho UBND TP Hải Phòng xin ý kiến Bộ Nội vụ về việc thống nhất tiếp nhận công chức không qua thi tuyển. Trong quá trình rà soát, đã phát hiện còn thiếu sót thủ tục trên, nhưng ông Duy đã chuyển công tác.

Cũng liên quan đến việc tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển, UBND TP Hải Phòng còn cho biết thêm năm 2016 đã kiện toàn 3 chức danh khác từ nguồn cán bộ ở các doanh nghiệp chuyển về. 

Bao gồm: ông Lê Trung Kiên – Tổng Giám đốc Tổng Công ty xây dựng Bạch Đằng, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở KH&ĐT; ông Đào Trọng Đức – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở KH&ĐT; ông Hoàng Triệu Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở GTVT Hải Phòng.

Ban Cán sự Đảng UBND TP Hải Phòng tổ chức họp kiểm điểm Giám đốc Sở Nội vụ xét thấy các quy định về tuyển dụng cán bộ từ doanh nghiệp về làm công chức cũng chưa còn đồng bộ, Giám đốc Sở Nội vụ đã hiểu đơn giản về công tác tiếp nhận cán bộ, không cố ý làm trái nên chưa đến mức phải kỷ luật. Theo đó ông Nguyễn Đào Sơn, Giám đốc Sở Nội vụ đã nghiêm túc nhận khuyết điểm.

Trước những thông tin về việc Sở Nội vụ Hải Phòng mất đoàn kết nội bộ, UBND TP Hải Phòng cũng cho biết đã chỉ đạo tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ tăng cường công tác lãnh đạo về tư tưởng và thực hiện tốt các công việc liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị này.


V.Huy