Ngày 29-10, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng ban hành Chỉ thị yêu cầu cầu cán bộ, công chức và người lao động trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố thực hiện nghiêm quy định về không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực ở cơ quan, đơn vị.

Chỉ thị cũng yêu cầu các đối tượng trên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về việc không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn. Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình hình TNGT trên địa bàn TP đang có những diễn biến phức tạp.

Theo đó Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn và người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố phải quán triệt đầy đủ nội dung Chỉ thị đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả với cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan báo chí và nhân dân trong việc phòng ngừa, chấn chỉnh, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định. Bổ sung trách nhiệm việc thực hiện Chỉ thị này vào tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hằng năm của cơ quan, đơn vị.

Ban ATGT TP phối hợp với lực lượng Công an và các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT, các quy định về phòng, chống tác hại của việc lạm dụng bia rượu, đồ uống có cồn.

CATP sẽ chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn trong máu và khí thở của người điều khiển phương tiện giao thông.

V.Huy