Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng vừa ký tờ trình đề án lên kỳ họp thứ 6 khóa XV, HĐNDTP xem xét đồng thời lấy ý kiến nhân dân về việc đặt tên cho 34 tuyến đường phố, công trình công cộng mới trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Đề án được UBND TP Hải Phòng dự thảo có tổng số 34 tuyến đường, tuyến phố, công trình công cộng được đặt tên, trong đó quận Hải An có 9 tuyến phố; quận Ngô Quyền có 5 tuyến phố; quận Đồ Sơn có 4 đường, 1 tuyến phố, 1 công trình công cộng; huyện Kiến Thụy có 9 tuyến phố, 1 công trình công cộng. Tại huyện đảo Cát Hải có 1 đường, 3 tuyến phố được đề nghị đặt tên trong đợt này.

Khu đô thị Ngã 5 sân bay Cát Bi sẽ có những tuyến phố mới được đặt tên.

Theo xác định từ Hội đồng tư vấn, các tuyến đường, tuyến phố, công trình công cộng được đặt tên sẽ gắn liền với những địa danh, tên sự kiện lịch sử đã gắn bó quen thuộc với người dân địa phương, và mang tên các doanh nhân nổi tiếng, các chí sĩ yêu nước, văn nghệ sĩ có những đóng góp nổi bật cho nền kinh tế, văn hóa, xã hội, các nhà hoạt động cách mạng được đông đảo quần chúng nhân dân tôn vinh, quí trọng.

Đặc biệt, Mạc Thái Tổ, vị vua lập ra Vương triều nhà Mạc cùng Hoàng hậu Vũ Thị Ngọc Toàn, dựng lên Dương Kinh (kinh đô vùng Duyên hải phía Bắc) cũng được đặt tên cho các đường, phố trên địa bàn huyện Kiến Thụy, nơi phát tích Vương triều nhà Mạc để tưởng nhớ công lao và những đóng góp của triều đại ông cho vùng đất này.

Các tuyến đường, phố sẽ được đặt tên trong đợt này là các tuyến phố đã được phát triển từ nhiều năm nay. Do các yếu tố khách quan, chủ quan lên các tuyến phố này chưa được đặt tên.

Văn Thịnh