Theo đó, thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP về 3 dự án chậm triển khai theo kiến nghị cử tri huyện Ba Vì, đối với Dự án xây dựng Khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên, UBND TP Hà Nội giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan trên cơ sở trách nhiệm của nhà đầu tư, tiến hành đánh giá khả năng triển khai thực hiện Dự án tại thời điểm hiện nay. 

Hà Nội sẽ thu hồi Dự án Khu du lịch Tản Viên nếu không đủ hồ sơ như cam kết

Nếu nhà đầu tư không trình Sở Quy hoạch Kiến trúc (đủ hồ sơ) để thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 của Dự án theo cam kết thì báo cáo đề xuất, kiến nghị UBND TP xem xét thu hồi Dự án theo quy định của Luật Đất đai và lựa chọn nhà đầu tư khác để triển khai Dự án theo quy định.

Đối với Dự án Nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng (giai đoạn 1), Sở Quy hoạch Kiến trúc thẩm định hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của Dự án phù hợp với hiện trạng, đảm bảo khớp nối hạ tầng khu vực và theo đúng quy định, trình UBND TP. 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì kết hợp với UBND huyện Ba Vì kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác tài nguyên trái phép trên địa bàn huyện Ba Vì. Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn và yêu cầu nhà đầu tư có cam kết cụ thể về tiến độ giải ngân vốn, tiến độ thi công công trình và kịp thời đề xuất xử lý nếu nhà đầu tư vi phạm cam kết.

Còn Dự án Đầu tư tiếp nước, cải tạo, khôi phục sông Tích, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính ưu tiên bố trí kế hoạch vốn đảm bảo theo tiến độ thực hiện dự án trọng điểm. Báo cáo Trung ương chấp thuận bổ sung nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho Dự án. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần nâng cao năng lực quản lý, triển khai Dự án. Rà soát tổng thể Dự án đảm bảo thông dòng toàn tuyến trong năm 2018 và hoàn thành toàn bộ dự án (giai đoạn 1) trong năm 2019 theo đúng tiến độ. Có cam kết cụ thể về tiến độ giải ngân vốn, thi công công trình và kịp thời đề xuất xử lý nếu vi phạm cam kết.

Đặc biệt, UBND TP Hà Nội yêu cầu sở, ngành, nhà đầu tư, chủ đầu tư, UBND huyện Ba Vì và đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc đơn vị mình từ đó đánh giá, rút kinh nghiệm trong từng Dự án và đưa ra kế hoạch, biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 dự án
NY