Báo cáo công tác xây dựng Đảng 9 tháng năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã thẳng thắn chỉ ra nhiều hạn chế còn tồn tại như: công tác nắm bắt, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân, thông tin tình hình ở một số cơ sở, nhất là các vụ việc có tính chất phức tạp chưa kịp thời; công tác quản lý cán bộ, đảng viên có nơi, có lúc còn thiếu chặt chẽ; một số cán bộ, đảng viên, công chức ở cơ sở còn hạn chế về năng lực, kỹ năng, chưa có uy tín trong nhân dân.

Trong vụ việc thu hồi đất ở sân bay Miếu Môn hồi tháng 4, Huyện ủy Mỹ Đức đã ra thông báo kết luận kiểm tra đối với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đồng Tâm nhiệm kỳ 2015 - 2020; thi hành kỷ luật 6 cán bộ của xã Đồng Tâm liên quan đến sự việc.

Rút kinh nghiệm trong việc xử lý các "điểm nóng" xảy ra trên địa bàn trong thời gian vừa qua, Thành ủy Hà Nội đã xác định công tác kiểm tra, giám sát việc kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Thành ủy đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra các cấp tổ chức thực hiện tích cực, quyết liệt, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra. Trong 9 tháng năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ thành phố Hà Nội đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 76 tổ chức Đảng và 256 đảng viên.

Qua kiểm tra đã kết luận 62 tổ chức đảng có vi phạm và 206 trường hợp đảng viên có vi phạm; thi hành kỷ luật 84 trường hợp.

PV