Trong đó, khách du lịch quốc tế đến ước đạt 2 triệu lượt, khách du lịch nội địa ước đạt 7,6 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 29,2 ngàn tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, tháng 5-2017, khách du lịch đến Hà Nội ước đạt trên 1,6 triệu lượt khách, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách quốc tế đến Hà Nội ước đạt 294 nghìn lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ (khách du lịch quốc tế đến có lưu trú ước đạt 210 nghìn lượt, tăng 10% so với cùng kỳ); khách du lịch nội địa ước đạt 1,3  triệu lượt, tăng 6% so với cùng kỳ; tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 4,9 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, Hà Nội đặt mục tiêu năm 2017, thu hút 23,61 triệu lượt khách du lịch, tăng 8% so năm 2016, trong đó, khách quốc tế đạt 4,3 triệu lượt, tăng 6% so năm 2016; hơn 19,3 triệu lượt khách nội địa, tăng 8,4%.

Hải Châu