Sáng 22/9, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2015 - 2020 và việc thực hiện Quy định số 30-QĐ/TƯ ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Thi hành chương VII, chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng”.

Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết cho biết, 5 năm qua, Hà Nội đã đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Thành ủy, các cấp ủy đã kiểm tra đối với 9.810 lượt tổ chức Đảng, 4.309 đảng viên; giám sát 4.786 lượt tổ chức Đảng, 3.900 đảng viên.

 Trong đó, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã triển khai 130 đoàn kiểm tra 839 lượt tổ chức Đảng và 18 đoàn giám sát 84 tổ chức Đảng trực thuộc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 8 chương trình công tác lớn, 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá của Thành ủy.

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020 


Trong nhiệm kỳ qua, công tác thi hành kỷ luật Đảng, chính quyền trên địa bàn TP đã được cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp xem xét, xử lý nghiêm minh, kịp thời, có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ

Qua kiểm tra, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 59 tổ chức đảng và 3.171 đảng viên. 

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng, Thành ủy thi hành kỷ luật 11 đảng viên diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và tương đương thi hành kỷ luật 29 tổ chức đảng, 256 đảng viên…

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chỉ rõ, kết quả đó có sự đóng góp hết sức quan trọng của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp TP Hà Nội thông qua công tác kiểm tra, giám sát Đảng. Đóng góp gần nhất, rõ nhất của công tác kiểm tra, giám sát là thành công của đại hội 50 đảng bộ cấp trên cơ sở, 2.310 tổ chức cơ sở Đảng và 17.118 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố còn một số hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Để tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp thành phố tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò của Thủ đô, nhất là qua những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại cuộc làm việc giữa Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy ngày 19/9 vừa qua.

Trước mắt, để chuẩn bị tốt cho Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục tập trung nắm tình hình, giải quyết dứt điểm, đúng quy định đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức Đảng, đảng viên có liên quan trực tiếp đến công tác nhân sự đại hội. 

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh, với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, Đảng bộ TP Hà Nội sẽ tiếp tục đấu tranh không khoan nhượng với tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân

N. Yến