Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà là Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử. Các Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội gồm: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông.

Ủy viên Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội gồm đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Hà Nội. Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 23 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

C.L