Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu, nhiệm vụ trong tâm trong tháng 5-2019 của giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã là tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ phép dài ngày. 

Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị chấp hành nghiêm các quy định, quy trình, thủ tục xét duyệt, quản lý cán bộ đi nước ngoài. 

Chủ tịch giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã: Triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ tổ chức 3 đợt thi tuyển quan trọng của thành phố: Thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc TP Hà Nội năm 2019; tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội năm 2019; tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của TP Hà Nội năm 2019, đảm bảo thận trọng, không để xảy ra sai sót.

Nhật Uyên