UBND TP Hà Nội vừa có văn bản Kết luận nội dung tố cáo đối với 2 Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa là ông Nguyễn Hoàng Giáp và ông Trịnh Hữu Tuấn. Kết luận thanh tra liên quan đến việc công dân ở Tổ 18 (cụm dân cư số 5, phường Ô Chợ Dừa) tố những sai phạm trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và cấp Giấy phép xây dựng (GPXD) tại số 27A Đê La Thành.

Theo kết luận thanh tra, UBND TP Hà Nội khẳng định 2 nội dung tố cáo của công dân là đúng, đồng thời chỉ rõ sự thiếu trách nhiệm, vi phạm của 2 Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa, cùng các tập thể liên quan. Cụ thể, công dân tố cáo ông Trịnh Hữu Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa cấp giấy phép xây dựng trái quy định của pháp luật, hợp thức cho hộ ông Lê Hữu Hùng xây dựng công trình nhà ở tại tổ 18, phường Ô Chợ Dừa chèn lên đường thoát nước của 12 hộ dân, biến cống chung thành đất riêng của gia đình. 

Công dân cũng tố cáo ông Nguyễn Hoàng Giáp – Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa ký ban hành văn bản số 146 kết luận sai về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ số 27A Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa cho hộ gia đình ông Lê Hữu Hùng. 

Căn cứ nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo, các tài liệu, chứng cứ có liên quan và đối chiếu với quy định của pháp luật, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho rằng, nội dung công dân tố cáo ông Nguyễn Hoàng Giáp và ông Trịnh Hữu Tuấn – Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa là đúng. Theo kết luận thanh tra, ông Nguyễn Hoàng Giáp, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa khi ký Văn bản số 146 đã thiếu kiểm tra, xem xét. “Ông Trịnh Hữu Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa đã ký 2 giấy phép xây dựng mà thiếu kiểm tra, xem xét. Như vậy, nội dung công dân tố cáo là đúng”, Kết luận của UBND TP Hà Nội chỉ rõ.

Qua sự việc trên, UBND TP Hà Nội giao UBND quận Đống Đa tổ chức để ông Nguyễn Hoàng Giáp, Phó Chủ tịch UBND quận và Thanh tra quận nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc có Văn bản số 146; ông Trịnh Hữu Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thiếu kiểm tra, xem xét khi cấp GPXD. TP Hà Nội cũng yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với những cá nhân, tập thể có vi phạm đã nêu tại kết luận này như Thanh tra quận Đống Đa, Phòng Quản lý đô thị, Đội trật tự đô thị, phường Ô Chợ Dừa. Trong đó có 2 Phó Chủ tịch UBND quận nói trên.

NY