Theo dự thảo Nghị quyết không tổ chức HĐND tại các phường thuộc quận, thị xã của Hà Nội được trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trong phiên làm việc chiều 16-10 thì tại những phường nơi thực hiện thí điểm, HĐND phường chấm dứt hoạt động khi nhiệm kỳ 2016 - 2021 kết thúc, UBND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục hoạt động cho đến khi UBND phường nhiệm kỳ 2021 - 2026 được thành lập.

HĐND quận, thị xã nơi không tổ chức HĐND phường thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các quy định khác của pháp luật có liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn như quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách phường; điều chỉnh dự toán ngân sách phường trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách phường... Còn UBND quận, thị xã nơi không tổ chức HĐND phường thực hiện lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương (bao gồm dự toán thu, chi ngân sách các phường), trình HĐND cùng cấp quyết định.

Điểm đáng chú ý là Chủ tịch UBND quận, thị xã nơi không tổ chức HĐND phường sẽ bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức, khen thưởng, kỷ luật chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên UBND phường cũng như tuyển dụng, sử dụng, quản lý, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức phường. Công chức phường do UBND quận, thị xã tuyển dụng, quản lý.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Nếu được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Nghị quyết sẽ có hiệu lực từ 1-6-2020.

Thảo luận về nội dung này, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga lưu ý trước đây đã thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường ở 10 tỉnh, thành và nay tiếp tục thí điểm ở Hà Nội thì cần chuẩn bị lý giải khi trình ra Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phân tích, Chủ tịch UBND quận bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường chứ không phải HĐND, tức cấp trên bổ nhiệm cấp dưới thì đương nhiên là uỷ ban hành chính chứ không phải UBND. Theo ông, nếu có thể thì thí điểm luôn tên gọi cho phù hợp.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Báo cáo thêm tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng bản chất hoạt động sau này là uỷ ban hành chính nhưng sau khi tính đi tính lại vẫn lấy tên gọi UBND. Bởi nếu thay đổi tên gọi thì toàn bộ hồ sơ lý lịch dân cư của hàng triệu người sẽ phải đính chính thay đổi, ảnh hưởng đến nhiều dữ liệu cốt lõi của thành phố. 

Phương Thuỷ