Theo đó, Thành phố đã giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường Hà Nội khẩn trương lập đề xuất dự án đầu tư và phải hoàn thành trong tháng 4.

Cụ thể là các dự án: xây dựng hệ thống xử lý nước thải làng nghề cơ khí, kim khí xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai; nhà máy xử lý nước thải tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức; hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải Phú Lương, quận Hà Đông (được tách ra từ dự án thu gom và xử lý nước thải đô thị khu vực quận Hà Đông và thị xã Sơn Tây); hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải Sơn Tây (được tách ra từ dự án thu gom và xử lý nước thải đô thị khu vực quận Hà Đông và thị xã Sơn Tây).

4 dự án trên sẽ được đưa vào danh mục dự án kêu gọi xã hội hóa tại Hội nghị xúc tiến đầu tư của thành phố dự kiến tổ chức vào tháng 6 tới. 

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng sẽ thành lập các tổ công tác trực tiếp phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn nhằm thực hiện hiệu quả việc kiểm soát ô nhiễm và xử lý vi phạm về môi trường.

Theo kế hoạch, Sở chỉ đạo tập trung giải quyết các vấn đề môi trường ở các khu - cụm công nghiệp, khu đô thị và làng nghề; trong đó triển khai xã hội hóa việc xử lý nước thải tại 50 làng nghề ô nhiễm nghiêm trọng theo mô hình Nhà máy xử lý nước thải Dương Liễu - Cầu Ngà (huyện Hoài Đức). 

Đồng thời, Sở cũng kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án về môi trường, nhất là các dự án xử lý rác thải, nước thải tại hai xã Sơn Đồng và Vân Canh, huyện Hoài Đức; xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai; dự án xây dựng khu xử lý chất thải tập trung của thành phố tại thôn Đồng Ké, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ…

Được biết, Hà Nội đã hoàn thành, đưa vào sử dụng nhà máy xử lý nước thải tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, công suất khoảng 20.000 m³/ngày, đêm; nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây, công suất 20.000m 3/ngày, đêm; đồng thời khởi công nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, công suất 270.000 m³ /ngày, đêm.

Qúy 1 vừa qua, lò đốt chất thải rắn công nghiệp theo công nghệ đốt phát điện công suất 75 tấn/ngày do tổ chức NEDO Nhật Bản tài trợ đã chính thức đưa vào vận hành tại Khu xử lý Nam Sơn, nâng tỷ lệ xử lý rác thải công nghiệp nguy hại lên trên 90%.

Dự án xây dựng ô chôn lấp rác thải theo công nghệ chôn lấp bán khí Fukuoka – Nhật Bản tại Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây), công suất xử lý 240 tấn/ngày, đã tiếp nhận và xử lý hiệu quả trên 300.000 tấn rác thải sinh hoạt…

Hải Châu