Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy, tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tham dự buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nêu rõ: Để đạt mục tiêu phòng, chống tham nhũng trong cán bộ đảng viên, trước hết phải hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, nhất là chế độ, tiêu chuẩn định mức. Tham nhũng “vặt” ở hệ thống bộ máy hành chính rất khó kiểm soát, do đó phải thể chế hóa và kiểm soát từng công đoạn.

Việc thành phố triển khai hệ thống dịch vụ công mức độ 3 cấp phường nhằm từng bước hạn chế người dân phải đến cơ quan công quyền, hạn chế tiếp xúc trực tiếp, sẽ góp phần giảm thiểu tiêu cực nhũng nhiễu…

Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ chủ động kiện toàn, sắp xếp bộ máy, giảm chi phí, nhũng nhiễu, giảm các đầu mối phòng, ban của thành phố và các đơn vị trực thuộc sở, ngành...

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, đồng chí Đinh Thế Huynh đánh giá cao những sáng tạo và kinh nghiệm hay của Hà Nội trong triển khai công tác này.

Trong đó, TP Hà Nội rất chú ý nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là vai trò, vị trí người đứng đầu; quan tâm đến việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, các chế độ, định mức tiêu chuẩn; công tác cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được đẩy mạnh, đặc biệt là công tác cải cách các thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức trách nhiệm phục vụ của cán bộ, công chức được nâng lên, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường…

Hà Nội cần đề cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng. Nâng cao năng lực, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chuyên trách về phòng chống tham nhũng. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

PV (theo TTXVN)