Chiều ngaỳ 4/12,  Thành ủy Hà Nội đã có buổi làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa hai bên. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá cuộc làm việc rất quan trọng trong bối cảnh Hà Nội đang xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính ngân sách 5 năm 2021-2025 và năm 2021. 

Đặc biệt, trong năm 2021 và 5 năm tới ngoài nhiệm vụ thường niên Hà Nội còn nhiệm vụ quan trọng khi triển khai Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Những năm qua kết quả phối hợp giữa Bộ Tài chính và Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Theo Chủ tịch TP Hà Nội Chu Ngọc Anh, những năm qua kết quả phối hợp giữa Bộ Tài chính và Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. 

Cụ thể, từ 2016 đến nay, Hà Nội đều hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách trung ương giao. Tổng thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 ước đạt gần 1.187.619 tỷ đồng, có tốc độ tăng trưởng bình quân 11-12%/năm, đóng góp 26,7% vào GRDP của TP, chiếm 19% tổng thu ngân sách toàn quốc. 

Riêng năm 2020, dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 nhưng tổng thu ngân sách của Hà Nội ước thực hiện trên 279.350 tỷ đồng, đạt 100,2% dự toán. Hà Nội đã thực hiện tiết giảm chi thường xuyên so với dự toán trung ương giao và trong điều hành ngân sách là 16.000 tỷ đồng để có nguồn bổ sung cho đầu tư phát triển.

Hà Nội đề xuất Bộ Tài chính tháo gỡ 31 công việc cụ thể thuộc 5 nhóm vấn đề.

Hà Nội và Bộ Tài chính cũng đã phối hợp có hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về giá, phí và lệ phí; công tác sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước, quản lý tài sản công và mua sắm tập trung; Công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và quản lý tài chính doanh nghiệp nhà nước. 

"Tính đến nay TP đã hoàn thành công tác cổ phần hóa của 1 doanh nghiệp. Trong số 12 doanh nghiệp còn lại, đã lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá trị 8 doanh nghiệp, còn 4 doanh nghiệp đang đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn theo kế hoạch", Chủ tịch UBND TP Hà Nội thông tin. 

TP  đã đơn giản hoá được 12 thủ tục hành chính lĩnh vực này; triển khai kết nối, tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đối với 249 dịch vụ công trực tuyến, góp phần giảm thời gian và chi phí cho người dân và doanh nghiệp đến giao dịch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch TP Hà Nội cũng nêu một số khó khăn vướng mắc trong phối hợp giữa Bộ Tài chính và TP thời gian qua, từ đó, đề xuất Bộ Tài chính tháo gỡ 31 công việc cụ thể thuộc 5 nhóm vấn đề. 

Cụ thể, đối với lĩnh vực tài chính ngân sách, Hà Nội đề nghị Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ, Quốc hội quan tâm, tạo điều kiện tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TP trên mức 35% để bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô giai đoạn 2021-2025. 

Đáng chú ý, Hà Nội đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, ban hành thêm các giải pháp, chế tài xử lý vi phạm, chậm trễ trong công tác quyết toán dự án hoàn thành. Đối với công tác quản lý, thẩm định về giá, Hà Nội kiến nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, xem xét và phối hợp với các bộ có liên quan sửa đổi một số quy định nhằm bảo đảm phù hợp với thực tế hiện nay. 

Chi Linh