Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; chỉ số PCI năm 2018 xếp thứ 9/63, hoàn thành sớm 2 năm mục tiêu nhiệm kỳ; đầu tư nước ngoài đạt 8,05 tỷ USD, tiếp tục dẫn đầu cả nước, cao nhất kể từ 30 năm mở cửa và hội nhập; doanh nghiệp thành lập mới tăng cả về số lượng (11%) và vốn đăng ký (30%).

Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, xây dựng các huyện thành quận được lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát; thực hiện tốt công tác tinh giản biên chế, tuyển dụng, đào tạo công chức, viên chức.

Có 7/22 chỉ tiêu dự kiến vượt kế hoạch (GRDP/người; vốn đầu tư xã hội; xuất khẩu; BHXH tự nguyện; Giảm nghèo; tỷ lệ thất nghiệp thành thị; nước sạch nông thôn).Bên cạnh kết quả đạt được, UBND TP Hà Nội cũng nêu rõ một số tồn tại và hạn chế như: Dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn biến vẫn phức tạp; đàn lợn giảm 33,4% tổng đàn so với cùng kỳ.

Quản lý vệ sinh môi trường khu vực nông thôn còn hạn chế, nhất là ở các làng nghề. Ô nhiễm không khí quan trắc được tại các trạm không quan trắc tự động cho thấy chất lượng không khí suy giảm mạnh trong thời gian chuyển mùa (tháng 3 và tháng 9-2019); xảy ra ô nhiễm nguồn nước Sông Đà gây ảnh hưởng sinh hoạt và đời sống của một số khu vực dân cư.Còn tồn tại những hành vi thiếu văn hóa diễn ra ở nơi công cộng; ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, công trình công ích ở một số bộ phận nhân dân chưa cao.

Theo lãnh đạo UBND TP Hà Nội, nguyên nhân của các tồn tại, theo UBND TP, về khách quan là do quy trình thủ tục về quy hoạch, đầu tư, xây dựng theo các Luật mới có nhiều thay đổi làm kéo dài thời gian thẩm định và ảnh hưởng tiến độ của dự án; di dân cơ học lớn tạo ra áp lực lên toàn bộ hạ tầng kỹ thuật và xã hội, nhất là khu vực nội thành; Tình hình dịch bệnh trên vật nuôi diễn biến phức tạp, khó lường.Ngoài ra, quy mô, khối lượng, tính chất phức tạp của những công việc hàng ngày phải giải quyết càng lớn, với những yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao trong khi nguồn lực còn hạn chế...

Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm kỷ luật của nhiều đơn vị cơ sở chưa được thực hiện thường xuyên, kết quả còn hạn chế; chưa có các biện pháp chế tài đủ mạnh trong việc ngăn chặn, xử lý kịp thời các sai phạm và biểu hiện tiêu cực xảy ra trên địa bàn…

T.L.