Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội Nguyễn Thị Liễu cho biết, trong quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức, thành phố đã giải quyết được 11 đợt, với 441 biên chế.

Như vậy, tổng biên chế viên chức giảm so với số giao năm 2015 là 7.744 biên chế, tương đương 5,9% - theo lộ trình 3 năm phải giảm 5%, gồm: 668 biên chế giảm do sắp xếp tổ chức bộ máy, 6.635 biên chế giảm do chuyển đơn vị sự nghiệp tự chủ chi thường xuyên, 441 biên chế giảm do giải quyết chế độ theo Nghị định 108.

Ảnh minh hoạ.

Ngoài ra, thực hiện tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng công chức viên chức, TP đã tuyển dụng được 204 viên chức làm việc tại 10 cơ quan, đơn vị; tuyển dụng công chức với 25 thủ khoa xuất sắc, 283 công chức với các trường hợp 5 năm kinh nghiệm; tiếp tục hoàn thành Đề án “Thí điểm đào tạo 1.000 công chức nguồn làm việc tại cấp xã”, trong đó 264 học viên khóa cuối cùng sẽ thi tốt nghiệp kết hợp tuyển công chức cấp xã trong nửa đầu năm 2018.

Đồng thời, các quận, huyện, sở, ngành đã hoàn thành kế hoạch đào tạo năm 2017; UBND TP cũng có kế hoạch bồi dưỡng cho chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã theo tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

Hải Châu