Phạm vi khảo sát, nắm tình hình để đánh giá hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí; thực trạng và giải pháp của từng đơn vị, địa phương, ngành thời gian 5 năm (từ 1-7-2012 đến 30-6-2017). 

Đoàn sẽ nghe báo cáo và trực tiếp khảo sát, rà soát các loại sổ sách, hồ sơ, báo cáo thống kê kết quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí của từng đơn vị, địa phương và các tài liệu có liên quan để đánh giá thực chất công tác phát hiện, xử lý tham nhũng của từng đơn vị, địa phương với những nội dung như: Công tác tự phát hiện tham nhũng, lãng phí; Việc phát hiện tham nhũng, lãng phí thông qua công tác kiểm tra của các cấp ủy Đảng; 

Phát hiện tham nhũng thông qua các cuộc thanh tra kinh tế-xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng; Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí thông qua công tác điều tra, truy tố, xét xử những vụ án kinh tế có dấu hiệu tham nhũng và những vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp… 

Ban Nội chính Thành ủy sẽ thành lập đoàn khảo sát do lãnh đạo ban làm trưởng đoàn, làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân TP, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Xây dựng, Cục Hải quan TP; Quận ủy Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Huyện ủy Ba Vì và Quốc Oai.

N.Y.