Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội chọn việc quan trọng đầu tiên là sắp xếp lại bộ máy hành chính. Việc này được thực hiện trước tiên ở điểm “nóng” là Văn phòng UBND TP. Chỉ sau một năm, Hà Nội cơ bản đã hoàn thành việc tinh gọn, sắp xếp lại bộ máy gắn với đề án cơ cấu việc làm cụ thể đến từng đơn vị.

Để xây dựng hiệu quả Chính phủ điện tử, từ cuối năm 2015, thành phố đã bỏ toàn bộ hệ thống phần mềm, sever cũ để xây dựng hệ thống mới theo hướng làm lại, thuê dịch vụ các tập đoàn viễn thông, kết nối chung từ thành phố tới phường xã. Về tiết kiệm chi tiêu thường xuyên, qua việc rà soát 10 lĩnh vực dịch vụ công ích, đến nay, Hà Nội đã giảm 130 quy trình công việc thừa, trùng lặp, hơn 800 định mức và gần 1.400 đơn giá. Thành phố đã cơ cấu lại các khoản chi ngân sách nhà nước theo hướng tiết kiệm, tiếp tục giảm tỷ trọng chi thường xuyên trong điều hành ngân sách từ 55,5%, giảm còn 52,4% trong tổng chi ngân sách…

Lãnh đạo TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh chia sẻ kinh nghiệm về quản lý hành chính.  Ảnh: Huy Kiên.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đánh giá cao các sáng kiến, kinh nghiệm của TP Hà Nội, đặc biệt với mô hình thưởng tiền cán bộ, công chức phục vụ nhân dân tốt với mức thưởng không khống chế tỷ lệ theo hiệu quả thực tế các mô hình ở quận Long Biên... Theo đó, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh yêu cầu Sở Nội vụ TP  Hồ Chí Minh rà soát, xây dựng đề án sắp xếp bộ máy; quy trình đánh giá hàng tháng với công chức viên chức, khen thưởng kịp thời.

Nêu vấn đề về bài học của Hà Nội khi mạnh dạn bỏ hệ thống phần mềm không đồng bộ để xây dựng hệ thống liên thông chung, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, trả lời lãnh đạo TP Hồ Chí Minh trong một tháng về cách làm của TP Hồ Chí Minh trong lĩnh vực này.

N.Yến