Theo đó, có 28 dự án công viên, khu vui chơi thể dục - thể thao được thành phố kêu gọi đầu tư; các cá nhân, tổ chức quan tâm nghiên cứu đề xuất nội dung, cơ chế đầu tư, cơ chế tài chính đất đai, quản lý vận hành.

Trường hợp có một nhà đầu tư đề xuất, thành phố giao nhà đầu tư lập quy hoạch chi tiết. Trường hợp có 2 nhà đầu tư đề xuất, cơ quan quản lý nhà nước sẽ lập quy hoạch chi tiết và lựa chọn nhà đầu tư.

Đối với vườn hoa, sân chơi công cộng, thành phố giao quận, huyện, thị xã đầu tư bằng ngân sách, kêu gọi đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân; việc quản lý, khai thác sau đầu tư theo hình thức công cộng.

Trong 28 dự án kêu gọi đầu tư, đáng chú ý có dự án tại ô quy hoạch A4, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, diện tích 155ha; dự án ô quy hoạch C3, D1 giáp Vành đai 4 và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, diện tích 105ha; dự án khu công viên tại xã Dục Tú, Liên Hà, Việt Hùng, huyện Đông Anh, diện tích 200ha… Tại danh mục vườn hoa, sân chơi, tổng cộng có 87 điểm cấp huyện, 606 điểm cấp phường quản lý, với tổng diện tích 3.558.752m2, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 3.110 tỷ đồng.

Hải Châu