Nội dung bức thư có đoạn:

Trong không khí ấm áp và thắm tình đoàn kết, kỷ niệm 200 năm Ngày Giáng sinh của Đức Baha’u’llah, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi thân ái gửi tới Hội đồng Tinh thần quốc gia, các Hội đồng Tinh thần địa phương và toàn thể Cộng đồng tôn giáo Baha’i Việt Nam lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc toàn thể Cộng đồng đón Thánh lễ Giáng sinh Đức Baha’u’llah, Đấng Giáo tổ tôn giáo Bahai nhiều sức khỏe, hạnh phúc.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao các vị lãnh đạo cùng toàn thể tín đồ Tôn giáo Baha’i Việt Nam trong thời gian qua đã luôn gắn bó, đồng hành trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thông qua các hoạt động chăm lo cuộc sống cho người nghèo, đề cao nền giáo dục, nâng cao dân trí và cổ vũ cho các hoạt động khoa học cũng như các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Phát huy truyền thống đồng hành cùng dân tộc và đạo đức của Tôn giáo Baha’i, tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới, cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam tiếp tục phát huy giáo lý về sự thống nhất và hòa bình của Đức Baha’u’llah để có nhiều hoạt động thiết thực thúc đẩy sự hiểu biết, đoàn kết giữa các tôn giáo, đóng góp xứng đáng hơn nữa vào sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước.

PV