Theo Bộ LĐ-TB&kinh phí hỗ trợ cho người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hiện vẫn còn một số địa phương triển khai chậm việc hỗ trợ người lao động, hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Số người được hỗ trợ chưa nhiều, số hồ sơ đề nghị hỗ trợ người lao động được phê duyệt còn ít, đặc biệt là hồ sơ đề nghị vay vốn để người sử dụng lao động trả lương ngừng việc cho người lao động.

Do đó Bộ LĐ-TB&XH đề nghị các tỉnh, thành phố tập trung triển khai hoàn thành việc hỗ trợ các đối tượng trong tháng 6. Tăng cường hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục nhanh chóng, nhất là các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người lao động.

P.H