Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn và Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Tổng biên tập Báo QĐND (Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) đồng chủ trì Tọa đàm.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn phát biểu khai mạc tọa đàm.

Cùng dự có nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan; nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia Vũ Mão; Thượng tướng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Huy Hiệu cùng đại diện một số đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội đồng Lý luận phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương.

Tọa đàm nhằm tiếp tục khẳng định chức năng, nhiệm vụ của Quân đội trong thời kỳ mới; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ toàn quân phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững và phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. 

Đấu tranh phản bác, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa quân đội”, các luận điệu xuyên tạc, hạ thấp vai trò, uy tín của quân đội, hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Đồng chí Vũ Khoan, nguyên Phó Thủ tướng phát biểu tại buổi Tọa đàm.

Phát biểu đề dẫn tại Tọa đàm, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức nhấn mạnh: Tọa đàm là hoạt động nhằm góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Chỉ thị số 788-CT/QUTW ngày 26-3-2013 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc phát động Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. 

Tọa đàm là cơ hội khẳng định, làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ của QĐND Việt Nam giai đoạn hiện nay; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ trong toàn quân để phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; kiên quyết đấu tranh, phản bác, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, luận điệu xuyên tạc, hạ thấp vai trò, uy tín của quân đội và các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. 

Bộ đội Cụ Hồ là tên gọi thể hiện tình cảm đặc biệt của bộ đội với Bác Hồ, của Bác Hồ với bộ đội; là hình tượng tập trung những phẩm chất tốt đẹp của người quân nhân trong QĐND Việt Nam.

Theo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, sự hình thành, phát triển những giá trị cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ là quá trình liên tục gắn với hoạt động xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội. Phẩm chất, chuẩn mực của Bộ đội Cụ Hồ trong mỗi thời kỳ, giai đoạn cách mạng có sự biểu hiện khác nhau...

Đồng chí Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia phát biểu tại buổi Tọa đàm.

Đề cao tầm quan trọng của môi trường rèn luyện trong quân đội, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia Vũ Mão cho rằng, một trong những yếu tố quan trọng hình thành nên phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đó là tin tưởng, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng lãnh đạo. Kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; bảo vệ đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, làm tốt công tác dân vận, thực hiện “Quân với dân một ý chí”…

Tại Tọa đàm, các đại biểu đã trình bày tham luận từ nhiều cách tiếp cận khác nhau, tập trung luận giải dưới nhiều góc độ cả về lý luận và thực tiễn, làm sáng tỏ những giá trị cốt lõi của phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ; sự cần thiết tiếp tục giữ vững, không ngừng phát huy trong thời gian tới, qua đó thể hiện tình cảm sâu sắc, sự quan tâm đặc biệt dành cho cán bộ, chiến sỹ QĐND Việt Nam. 

Nội dung thảo luận tập trung đi sâu, làm rõ 3 nội dung cơ bản gồm: Sự cần thiết của việc giữ vững, phát huy danh hiệu, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, bản chất truyền thống, niềm tin của Đảng, Nhà nước, nhân dân dành cho Bộ đội Cụ Hồ; giữ vững hình ảnh sáng đẹp của Bộ đội Cụ Hồ được thể hiện qua lời nói, việc làm cụ thể, những tấm gương tiêu biểu của cán bộ, chiến sỹ trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị chính quy, thực hiện chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, gắn bó mật thiết, hết lòng phục vụ nhân dân. 

Đồng thời, đề xuất những giải pháp tiếp tục giữ vững, phát huy truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nhất là những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong đấu tranh chống lại luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm hạ thấp và phủ nhận vai trò của quân đội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Xuân Mai