Cùng đi với Tổng Bí thư có các đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Tỉnh ủy Tây Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, thực hiện 3 khâu đột phá về cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực và đẩy mạnh phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Ban Thường vụ và cán bộ chủ chốt tỉnh Tây Ninh. Ảnh: TTXVN

Các cấp ủy Đảng, từng đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xây dựng chương trình hành động và kế hoạch hàng năm, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm với chức trách, nhiệm vụ được phân công, nhờ vậy đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy, nhận thức, cách làm, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện và mạnh mẽ trên các lĩnh vực.

Nhất trí với định hướng phát triển của tỉnh thời gian tới, cũng như ý kiến đóng góp của các bộ, ngành Trung ương, Tổng Bí thư yêu cầu Tây Ninh cần tiếp tục nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa tiềm năng thế mạnh, thuận lợi và khó khăn của tỉnh để tiếp tục phát triển đi lên.

Có chiến lược phát triển, khai thác tiềm năng lợi thế của mình, xác định cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đi bằng thế 3 chân kiềng, tỉnh cần tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển công nghiệp; đồng thời với phát triển nông nghiệp trình độ cao, chất lượng cao, coi nông nghiệp là nền tảng để phát triển công nghiệp, gắn nông nghiệp với công nghiệp, đồng thời khai thác tiềm năng lợi thế sẵn có để phát triển du lịch, dịch vụ.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, là quê hương cách mạng, đồng thời với phát triển kinh tế, Tây Ninh cần chú ý thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo…

Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý Tây Ninh phải làm tốt công tác đối ngoại, giữ vững ổn định an ninh khu vực biên giới Tây Nam của Tổ quốc, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác; quan tâm chăm lo đối với bà con Việt kiều từ Campuchia trở về, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam sang Campuchia hợp tác làm ăn hiệu quả.

Bên cạnh đó, Tây Ninh cần làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo, công tác dân vận nói chung, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động các tầng lớp nhân dân đồng tâm hợp lực tham gia xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

l Trước đó, chiều 4-6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt căn cứ Trung ương Cục miền Nam, tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Tại Khu Di tích, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm; tham quan Nhà trưng bày; thăm Hội trường lớn - nơi làm việc chung của cán bộ, chiến sĩ; thăm nơi ở và làm việc của một số đồng chí lãnh đạo Trung ương Cục miền Nam…

Ghi lưu bút tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, căn cứ Trung ương Cục miền Nam là minh chứng hùng hồn về tinh thần cách mạng kiên cường, sự lãnh đạo sáng suốt và niềm tin sắt đá của toàn Đảng, toàn dân ta vào thắng lợi của cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 

l Chiều 4-6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Nông trường Ninh Điền của Công ty TNHH Hưng Thịnh, thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Đây là cơ sở sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyên trồng mía, sản xuất đường và một số cây lương thực có hạt khác. 

Tổng Bí thư hoan nghênh những nỗ lực và kết quả Nông trường Ninh Điền đã đạt được trong việc gắn nông nghiệp với công nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chất lượng cao, thông qua việc đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, cơ giới hóa đồng bộ.

Tổng Bí thư cho rằng đây là nhân tố mới, thực hiện đúng chủ trương của Đảng về phát triển nông nghiệp; những thành công và kinh nghiệm tốt của nông trường có thể nghiên cứu để nhân rộng cho các địa phương khác.

Tại Tây Ninh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm gia đình đồng chí Phan Văn Điền (đồng chí Mười Thương), Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân.

PV (TTXVN)