Trong di chúc, việc đầu tiên Người quan tâm đó là sứ mệnh của Đảng. Người căn dặn: “Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi”. Đặc biệt, Người nhấn mạnh vai trò của đạo đức cách mạng, vì “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư… phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Di chúc thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Người đối với việc “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau”, Người đề nghị Đảng, Chính phủ cần lựa chọn những người ưu tú trong số những chiến sĩ trẻ tuổi và thanh niên xung phong, cử họ đi học để đào tạo thành “đội quân chủ lực trong công cuộc xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội ở nước ta”.

Kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ cũng là dịp chúng ta cùng nhau ôn lại năm lời thề thủy chung trước anh linh của Bác và nguyện sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác. Và lời thề ấy đã thực hiện được trọn vẹn vào ngày 30/4/1975. Cuộc đại thắng mùa Xuân năm 1975 làm cho hoài bão lớn nhất của Bác là Tổ quốc được giải phóng, nhân dân được hạnh phúc. Người nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Trong thời điểm cam go của lịch sử ở những năm 80 của thế kỷ XX, khi chủ nghĩa xã hội thế giới lâm vào khủng hoảng, trước những thử thách hiểm nghèo, tiến lên hay tụt hậu, Đảng ta đang trong tuổi 56 lại đảm nhận trách nhiệm với lịch sử, đưa dân tộc làm một cuộc chiến “rất to lớn, nặng nề và phức tạp, mà cũng rất vẻ vang”.

Cho đến nay, với sự nghiệp đổi mới, nhân dân ta đã vượt qua được những thử thách ấy và đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể đó là: đời sống tinh thần và vật chất của các tầng lớp nhân dân được nâng cao hơn trước rất nhiều, cuộc sống bình yên hơn, mọi người tin tưởng ở tương lai của đất nước và có niềm hy vọng về tương lai của chính mình. Bởi thế, cuộc đổi mới này đã được thế giới đánh giá “Đó chính là sự mở ra cho thế kỷ mới. Vì chính sách đổi mới thật sự vì dân giàu, nước mạnh”, “Là tiền đề để Việt Nam phát triển mạnh trong thế kỷ XXI”.

Để xứng đáng với Bác kính yêu, trong dịp kỷ niệm 116 năm Ngày sinh của Người (19/5/2006), Đảng ta đã phát động cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, hết lòng, hết sức phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Sinh thời, Bác thường dùng chiếc quạt lá cọ, hoặc chiếc quạt giấy mà ít khi Bác dùng quạt điện, Bác bảo: Bác làm vậy để dành điện phục vụ sản xuất, phục vụ đời sống sinh hoạt của dân. Nhờ sự chăm lo đó mà đến nay đất nước Việt Nam đã có đường dây 500KV với hàng chục nhà máy điện thắp sáng khắp các miền quê Việt Nam. Có con đường huyết mạch của đất nước, được mang tên Bác kính yêu - chạy từ tỉnh đầu Tổ quốc (Cao Bằng) đến tỉnh cuối cùng đất nước (Cà Mau). Đất nước Việt Nam đã vươn ra tầm thế giới, là một thành viên của Liên hợp quốc - một tổ chức lớn nhất thế giới, là một thành viên của hòa bình, hợp tác, phát triển khu vực ASEAN. Phấn đấu đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

45 năm thực hiện di chúc của Bác, lại thêm một dịp để mỗi người chúng ta báo cáo với Bác những công việc mà mình đã thực hiện, đang thực hiện và sẽ thực hiện theo những lời dặn dò, nhắn nhủ và mong đợi của Bác. Và đây cũng là một cơ hội tốt để mỗi người chúng ta thật thà tự phê bình và phê bình, xem xét lại mình một cách nghiêm chỉnh, thấy rõ những sai lầm để sửa chữa, thấy rõ những ưu điểm để phát huy thêm. Từ đó, tất cả mọi người đem lòng đoàn kết với tình thương yêu đồng chí, đồng loại và giúp nhau tiến bộ, “vứt bỏ cái ba lô chủ nghĩa cá nhân”, để xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh như Bác Hồ vẫn từng mong ước

T.V.H.