Tại buổi làm việc, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm 2019 và tình hình triển khai thực hiện Đề án "Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La” trong thời gian qua.

Theo đó, 9 tháng đầu năm 2019, kinh tế của tỉnh Sơn La tiếp tục duy trì tăng trưởng; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là lĩnh vực nông nghiệp. Tỉnh quan tâm đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; quốc phòng-an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội giữ vững; tăng cường công tác đối ngoại.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đáng giá cao những kết quả tỉnh Sơn La đạt được trong 9 tháng đầu năm 2019 về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây Đảng và củng cố hệ thống chính trị; đồng thời, ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Sơn La trong việc ổn định đời sống và sản xuất của người dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, là địa phương có vị trí chiến lược trong các tỉnh miền núi phía Bắc, thời gian qua, Sơn La đã có những bước đột phá trong phát triển nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Sơn La cũng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lưu ý, thời gian tới, tỉnh Sơn La cần tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Tỉnh Sơn La cần tiếp tục phát huy thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp, trong đó chú trọng tái cơ cấu nền nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao chất lượng các sản phẩm nông nghiệp, nhất là mặt hàng xuất khẩu.

Mặt khác, tỉnh Sơn La tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đều đến với người dân và tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở cần tích cực quan tâm, lắng nghe ý kiến của nhân dân và tăng cường đối thoại với nhân dân cũng như đi sâu, đi sát giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, nhất là đồng bào vùng dân tộc thiểu số.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng lưu ý, tỉnh Sơn La tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; giữ gìn và phát huy truyền thống bản sắc văn hóa các dân tộc; giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội; quan tâm hơn nữa đến công tác phòng, chống tham nhũng.

Tiếp thu những kiến nghị của địa phương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổng hợp để báo cáo Chính phủ và chuyển các bộ, ngành liên quan giải quyết.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao số tiền 2,8 tỷ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo" Trung ương hỗ trợ tỉnh Sơn La xây dựng 70 nhà Đại đoàn kết.

Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng Đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Sơn La đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ và dâng hương Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Tây Bắc (thành phố Sơn La).

Minh anh - Diệp Vinh