Theo báo cáo do đồng chí Trần Bích Ngọc, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ I trình bày, Vụ I đã tham mưu cho Thủ tướng chủ trì cuộc họp với 27 địa phương có nhiều vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

Vụ I, hiện có 25 đảng viên, đã có nhiều tham mưu, đề xuất để hoàn thiện thể chế về công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng theo hướng mở rộng công khai, minh bạch, thực hiện trách nhiệm giải trình, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội Chi bộ Vụ I của Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2022. Ảnh: VGP

Vụ đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và các bộ, ngành liên quan tham mưu, đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện thể chế liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, chia sẻ về việc đã sinh hoạt tại Chi bộ được 15 năm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhìn nhận, Vụ I có nhiều đổi mới phương pháp làm việc, giữ gìn phẩm chất đạo đức. Đại hội Chi bộ đã thể hiện tinh thần dân chủ, thẳng thắn.

Thủ tướng cũng nhất trí đánh giá cao tinh thần đoàn kết của Vụ I, đơn vị đã có nhiều tham mưu, đề xuất đối với các vụ việc lớn, nổi cộm.

Công tác thanh tra của Vụ đã tập trung vào những lĩnh vực quan trọng, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, bảo đảm đúng tiến độ, góp phần bảo đảm công tác thanh tra nghiêm túc, đúng pháp luật, thu hồi tài sản về cho Nhà nước.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo có chuyển biến tích cực, “số lượng khiếu nại, tố cáo đông người giảm đi có đóng góp của các đồng chí”, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của công tác xử lý đơn thư, công tác tiếp dân không phải là văn thư, vào sổ sách mà phải đôn đốc thực hiện. Vụ I đã góp phần vào công việc này. Công việc có chuyển biến xuống cấp cơ sở hay không thì cũng là do đôn đốc.

Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng cho rằng, cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng phấn đấu. Theo dõi các lĩnh vực nhạy cảm, Vụ cần nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân trong xử lý công việc, liêm chính, “chí công vô tư”. Cần nắm chắc tình hình để chủ động, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ.

Thường xuyên theo dõi tình hình đất nước, dư luận xã hội để kịp thời báo cáo, đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm của xã hội.

PV (Theo Chinhphu.vn)