Sau khi nghe Báo cáo của Đoàn kiểm tra và các đại biểu, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao những thành tích phát triển KT-XH, quốc phòng và an ninh mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Yên đạt được năm 2018, nhất là hoàn thành thắng lợi 17/17 chỉ tiêu, với 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra, trong đó có kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018” của tỉnh Phú Yên.

Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém để tỉnh nhìn nhận, khắc phục thời gian tới.

Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, tỉnh Phú Yên cần tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các Chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII; phát huy mạnh các tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển kinh tế.

Phú Yên có bờ biển dài, đẹp, có nhiều danh lam thắng cảnh, con người cần cù, hiếu khách nên cần tập trung phát triển du lịch theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16-1-2017 của Bộ Chính trị đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

Bên cạnh đó, nghề câu cá ngừ đại dương, nuôi tôm hùm của người dân Phú Yên đã trở nên nổi tiếng, cần tiếp tục phát huy. Nghề nuôi trồng phải bảo đảm cân bằng sinh thái, không ô nhiễm môi trường, xác định loại đặc sản riêng của tỉnh. Phát triển du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, du lịch mạo hiểm của tỉnh khi đang có nhiều tiềm năng lớn.

“Trong quá trình phát triển cần chú ý giữ gìn môi trường sống, nhất là vấn đề xử lý rác thải, nước thải ra môi trường sống đang là vấn đề nhức nhối trong nhân dân, ảnh hưởng đến sức khoẻ, sự phát triển bền vững của đất nước, bảo vệ rừng phòng hộ, bảo vệ văn hóa truyền thống của địa phương”, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý.

Về công tác “Dân vận chính quyền” trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị tỉnh Phú Yên cần xác định công tác dân vận là nhiệm vụ rất quan trọng, có ý nghĩa thành bại trong các nhiệm vụ công tác của chính quyền, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. 

Chúng ta cần nắm rõ, dân vận vừa là mục tiêu, vừa là phương thức trong vận động cách mạng trên cơ sở các chính sách, đường lối, pháp luật; tất cả vì nhân dân phục vụ, hợp với lòng dân xuất phát từ nhân dân để nhân dân đồng thuận, ủng hộ thì sẽ thành công.

Cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp phải thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận. Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước. 

Thể chế hóa các quan điểm, chủ trương mới của Đảng về dân vận thành các văn bản pháp luật trên tinh thần bám sát hơi thở cuộc sống, loại bỏ quy định không phù hợp; chủ  động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác dân vận gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để các cấp chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân thực hiện.

Thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế giám sát của nhân dân đối với các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức. 

Thực hiện tốt chế độ công khai trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan nhà nước. Tập trung rà soát, giải quyết kịp thời, dứt điểm những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài; tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân; làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối quan hệ máu thịt của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

“Ngay như việc khiếu nại tố cáo của nhân dân diễn ra hiện nay có một phần do chúng ta chưa làm tốt công tác giải toả đền bù, chưa bảo đảm quyền lợi của dân, chưa bảo đảm hài hoà lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và nhân dân, nhất là của nhân dân. Muốn vậy, chính quyền phải bám dân, hiểu dân, giải quyết kịp thời các vướng mắc và quyền lợi chính đáng của dân, tạo sự ổn định tại địa phương. Kiên quyết không để phát sinh điểm nóng để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động nhân dân, Phó Thủ tướng Thường trực chỉ rõ.

Cũng trong ngày 8-12, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã đi thăm, tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn.

PV (Theo Chinhphu)