Báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy, hiện nay, tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang được trang bị nhiều phần mềm, hệ thống thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp và chính các cơ quan Nhà nước để thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính. 

Có thể chia thành các nhóm đối tượng: Các hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến; các hệ thống một cửa điện tử; các hệ thống quản lý văn bản và điều hành; các hệ thống chuyên ngành phục vụ công tác quản lý theo ngành, lĩnh vực được giao của riêng từng cơ quan, đơn vị của một Bộ hoặc một tỉnh/thành phố; các hệ thống thư điện tử.  

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá trong năm qua, các bộ, ngành, địa phương có nhiều cố gắng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhưng còn không ít khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ. 

Các bộ, ngành cần tiếp tục triển khai những nhiệm vụ đã được giao trong năm 2017: Quy trách nhiệm nâng cao chỉ số Chính phủ điện tử; đẩy mạnh thuê dịch vụ công nghệ thông tin; hoàn thiện các quy định về sản phẩm thiết bị thông tin đặc thù chuyên biệt của Việt Nam; xây dựng cổng dịch vụ công quốc gia; đánh giá chỉ số an toàn thông tin của từng bộ, ngành, địa phương...

Trong thực hiện Cách mạng công nghệ 4.0, Phó Thủ tướng cho rằng doanh nghiệp phải là lực lượng đi đầu. Các bộ, ngành, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phải kiên quyết trợ giúp các doanh nghiệp trong các công việc liên quan đến thủ tục hành chính, dịch vụ công để doanh nghiệp đỡ bị phiền nhiễu. Các giải pháp dịch vụ công liên quan đến doanh nghiệp cần được ưu tiên làm trước. Các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp siêu nhỏ, rất cần được tư vấn về các giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin...

PV